Державна реєстрація фізичної особи-підприємця

  1. Заява щодо державної реєстрації фізичної особи - підприємця
  2. Заява щодо державної реєстрації фізичної особи - підприємця (у PDF форматі)
  3. Зразок заповнення заяви щодо державної реєстрації фізичної особи - підприємця
  4. Заява про обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики
  5. Нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування – для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності
  6. Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу
  7. У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує його повноваження (крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)