Анулювання актових записів цивільного стану

Назва послуги: Анулювання актових записів цивільного стану

Адміністративний збір: Державне мито у розмірі 0,02 неоподаткованого мінімуму доходів громадян. Від сплати державного мита звільняються: - громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; - громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за етапом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років; - громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років; - інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; - інваліди І та ІІ групи.

Строк надання послуги: 3 місяці з дня подання відповідної заяви до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. За наявності поважних причин цей строк продовжується з письмового дозволу керівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану головних управлінь юстиції в областях, містах Києві, але не більше ніж на три місяці.

Результат надання:Анулювання актових записів цивільного стану. Оприлюднення інформації про анулювання неповерненого свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

Способи отримання результату: Письмове повідомлення суб'єкту звернення про анулювання актового запису цивільного стану.

Підстави для відмови: Відсутність документів, які підтверджують наявність достатніх підстав для анулювання актових записів цивільного стану.

Порядок оскарження: У разі відмови в анулюванні актового запису цивільного стану другий примірник висновку про це видається заявнику для подальшого вирішення питання у судовому порядку.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: