Внесення змін до актових записів цивільного стану та поновлення актових записів цивільного стану

Назва послуги: Внесення змін до актових записів цивільного стану та поновлення актових записів цивільного стану

Адміністративний збір: Державне мито у розмірі 0,02 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (0,34 грн.).

Строк надання послуги: Строк розгляду заяви про внесення змін чи поновлення актових записів цивільного стану становить три місяці та може бути продовжений керівником відділу головного територіального управління юстиції не більше, ніж на три місяці. Видача свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану здійснюється відділом державної реєстрації актів цивільного стану при внесенні змін до актових записів цивільного стану чи складенні поновленого актового запису цивільного стану.

Результат надання:Після внесення змін до актового запису цивільного стану заявнику повторно видається свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану.

Способи отримання результату: Відповідне свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану вручається відділом державної реєстрації актів цивільного стану суб'єкту звернення після ознайомлення з відомостями, шо містяться у ньому та відповідному актовому записі.

Підстави для відмови: Відсутність достатніх документальних підстав для внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення.

Порядок оскарження: Дії або бездіяльність працівників органу державної реєстрації актів цивільного стану можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та/або до суду.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: