Державна реєстрація розірвання шлюбу

Назва послуги: Державна реєстрація розірвання шлюбу

Адміністративний збір: 1. У разі державної реєстрації розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя, яке не має дітей- державне мито у розмірі 0,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян. 2. У разі державної реєстрації розірвання шлюбу з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними - державне мито у розмірі 0,03 неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

Строк надання послуги: Орган державної реєстрації актів цивільного стану складає актовий запис про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання заяви про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, якщо вона не була відкликана. Якщо подружжя через поважну причину не може з’явитися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану для державної реєстрації розірвання шлюбу в установлений для них день, строк такої реєстрації на письмове прохання подружжя може бути перенесений на інший день. При цьому строк перенесення державної реєстрації розірвання шлюбу не може перевищувати одного року з дня подання заяви.

Результат надання:Відмітка про розірвання шлюбу за рішенням суду проставляється в паспортах або паспортних документах осіб, шлюб між якими розірвано; Свідоцтво про розірвання шлюбу.

Способи отримання результату: Особисто

Підстави для відмови: Державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України; з проханням про державну реєстрацію звернулась недієздатна особа або особа, яка не має необхідних для цього повноважень.

Порядок оскарження: Дії або бездіяльність працівників органу державної реєстрації актів цивільного стану можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та/або до суду.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: