Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів

Назва послуги: Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: Протягом 30 днів з дня подання повного пакету документів (строк може бути продовжено для розгляду питання на засіданні опікунської ради при органі опіки та піклування)

Результат надання:Видача опікуну дозволу на вчинення правочину від імені підопічної особи / відмова у наданні опікуну вищезазначеного дозволу

Способи отримання результату: Повідомлення про результат надсилається суб’єкту звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів (телефоном, на електронну адресу чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку). Відмова у наданні адміністративної послуги надається одержувачу письмово з посиланням на чинне законодавство, з мотивацією відмови та роз’ясненням порядку оскарження. Отримання результату – заявником особисто або уповноваженою ним особою

Підстави для відмови: 1. Подання неповного пакету документів; 2. Невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства; 3. Подання недостовірних даних.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: