Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

Назва послуги: Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

Адміністративний збір: 40,89 грн. без ПДВ.

Строк надання послуги: Протягом 10 робочих днів.

Результат надання:1. Видача дозволу ( санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінюваннями. 2. Відмова у надання адміністративної послуги.

Способи отримання результату: 1. Особисто або через уповноважену особу за довіреністю (з посвідченням особи). 2. Поштою.

Підстави для відмови: 1. Подання суб'єктом звернення неповного пакета документів. 2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей. 3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень. 4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

Порядок оскарження: В порядку передбаченому чинним законодавством.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: