Дозвіл на виконання будівельних робіт

Назва послуги: Дозвіл на виконання будівельних робіт

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: 10 робочих днів з дня надходження заяви.

Результат надання:Видача дозволу на виконання будівельних робіт.

Способи отримання результату: Через центр надання адміністративних послуг або особисто замовнику (його уповноваженій особі), або дозвіл на виконання будівельних робіт направляється замовнику засобами поштового зв’язку. Інформація щодо виданого дозволу на початок виконання будівельних робіт розміщується на офіційному " сайті ДержархбудІнспекцІЇ України у розділі «Реєстр дозвільних документів» у єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.

Підстави для відмови: 1. Неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу такого дозволу. 2. Невідповідність поданих документів вимогам законодавства. 3. Виявлення недостовірних відомостей у поданих документах. 4. Результати оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України «Про оцінку впливу на довкілля»

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: